Mooi nieuw KenVaK onderzoek: effecten van muziektherapie voor mensen met dementie

 

De juiste snaar met muziek

 

Een onderzoek van:

Dr. Susan van Hooren, Dr. Annemiek Vink, Anna-Eva Prick

Wanneer er sprake is van gedragsproblemen bij dementie hebben psychosociale methoden de voorkeur boven medicijnen vanwege de vaak ongewenste bijwerkingen. Tot de psychosociale methoden behoren de inzet van muziek en met name muziektherapie. Dit kunnen veelbelovende en patiƫntvriendelijke alternatieven zijn van medicatie, waarbij aandacht is voor de nog bestaande capaciteiten van mensen met dementie en hun verleden.

Er is een groot aantal producten op de markt om muziek in te zetten, maar de specifieke effecten hiervan zijn nog onvoldoende onderzocht. Ook vragen patiƫntvertegenwoordigers zich af hoe een goed aanbod breder kan worden ingezet. In dit project worden een muziekmethode en een muziektherapiemethode ontwikkeld om gedragsproblemen te verminderen bij mensen met dementie. De effectiviteit van deze methoden wordt onderzocht, waarna bijstelling plaatsvindt. Ook stellen de onderzoekers een implementatieplan op om de muziekmethode en muziektherapiemethode breed te kunnen inbedden in de praktijk.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Memorabel programma van ZonMw.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.