Mooi Symposium: ‘Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp’ Vrijdag 18 januari 2019 te Leeuwarden

Symposium: ‘Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp’

Muziek-, dans-, drama-, beeldende en psychomotore therapie helpen kinderen en jongeren met problemen op weg om beter in hun vel te zitten, anders met hun problemen om te gaan, problemen te uiten en te verwerken. De kracht van de ervaring helpt. Maar hoe kunnen we ook laten zien dat het werkt, bijvoorbeeld aan verwijzers en financiers.

Sinds ‘de transitie’ is er veel veranderd in de organisatie en uitvoering van de jeugdhulp. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het belang groter is geworden om het behandelaanbod van beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, danstherapie en PMT beter te gaan onderbouwen en profileren.

In de ochtend zal Tom van Yperen in zijn presentatie ons meenemen naar een meer evidence-based Vaktherapie. Kees van den Bos geeft een lezing over Interventiebeschrijvingen en we worden door Marinus Spreen en Celine Schweizer bijgepraat over de kracht van ervaring en voordelen van een goede samenwerking.

’s Middags vinden er 9 workshops plaats in 2 workshoprondes. Elke ronde kun je aan 1 workshop deelnemen.

Wanneer: Vrijdag 18 januari 2019
Tijdstip: Van 9.30 tot 17.00 uur
Waar: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 te Leeuwarden

Aanmelden

De kosten voor dit symposium bedragen € 75,- per deelnemer. NHL Stenden studenten betalen een gereduceerd tarief van € 25,-. Bij inschrijving volgt direct een doorverwijzing naar de webshop voor betaling van dit symposium.

* Er is accreditatie aangevraagd bij NIP/NVO, NVvP, SKJ en SRVB.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.