ArtEZ werkt samen met het UMCG te Groningen: muziektherapie voor te vroeg geboren baby’s

Muziektherapie voor zieke baby’s: ‘Ik zie dat hij er rustig van wordt’

Het UMCG in Groningen is als eerste ziekenhuis in Nederland gestart met muziektherapie voor zieke pasgeboren baby’s.

De veelal te vroeg geboren kinderen op de Intensive Care krijgen twee dagen per week live muziek te horen. Het ziekenhuis denkt dat muziektherapie stressverlagend werkt.

Stress verminderen

Afdelingshoofd Arie Bos: ‘Stress kan bepaalde hersenverbindingen veranderen die zich juist bij een zich ontwikkelend kind heel belangrijk zijn voor het hele leven daarna. Door die stress te verminderen, kunnen we een heleboel goeds doen.’

Ik speel simpele akkoorden en dat blijf ik herhalen. Dat geeft een soort van veiligheid

Anne-Greet Ravensbergen – Studente muziektherapie

Met de gitaar aan het bed

Anne-Greet Ravensbergen is studente aan ArtEZ, de hogeschool voor de kunsten in Enschede. Ze doet de opleiding muziektherapie en volgde een training uit New York waar muziektherapie al langer bij baby’s wordt ingezet. Ze zit nu elke maandag en dinsdag met haar gitaar aan het bed van de pasgeboren baby’s in het UMCG.

‘Ik speel simpele akkoorden en dat blijf ik herhalen. Dat geeft een soort van veiligheid; wiegeliedachtige ritmes.’

Rustig

Ravensbergen zit aan één kant van het bed, de ouders aan de andere. Zij kijken hun kindje in het gezicht om goed te kunnen zien hoe de baby op de muziek reageert. Vader Vincent Elving is overtuigd dat zijn zoontje Lev er baat bij heeft.

‘We zien hem echt rustig worden. Zijn hartslag wordt rustig en zijn ademhaling wordt rustig. Alle kleine beetje helpen, dus waarom niet.’

Spoedkeizersnede

Lev werd met negenentwintig weken al geboren. Hij bewoog niet meer in de buik en moest er direct met een spoedkeizersnede uit. De oorzaak bleek een tekort aan rode bloedcellen. Hij is inmiddels zes weken oud en gaat vooruit. ‘Het is nog steeds spannend. De ene keer krijg je goed nieuws, de andere keer slecht.’

Zo goed mogelijk helpen

De proef met muziektherapie loopt twee jaar. Daarin moet duidelijk worden welke kinderen er baat bij hebben. In Amerika zijn er successen geboekt, maar in Groningen zijn de baby’s nog jonger. Afdelingshoofd Arie Bos:

‘We gaan het toepassen bij kinderen die meer dan tien weken te vroeg geboren zijn en op de grens van wel of niet blijven leven zitten.’

We willen een kind dat nog een hele toekomst voor zich heeft, zo goed mogelijk helpen

Arie Bos – Afdelingshoofd Intensive Care

 

De afdeling Neonatologie van het UMCG begint met muziektherapie bij de Intensive Care voor zieke pasgeboren baby’s. Dit om na te gaan wat hiervan het effect is op de zeer kwetsbare pasgeborenen en of dit bijdraagt hun stress te verminderen. Deze stress kan levenslang grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat muziektherapie toepast bij neonatologie. Het UMCG werkt hierin samen met de opleiding en het lectoraat voor muziektherapie van ArtEZ, de hogeschool voor de kunsten Arnhem, Enschede en Zwolle.

Jaarlijks zijn er ruim 500 pasgeboren kinderen op de intensive care van de neonatologie. Dit is een zeer kwetsbare groep patiënten, vaak ernstig ziek, veel te vroeg geboren, met een geboortegewicht rond 500 tot 1000 gram. Soms hebben zij ernstige complicaties door bijvoorbeeld zuurstofgebrek of infecties. Belangrijke organen zoals de hersenen zijn nog onrijp en kunnen door stress en pijn beschadigd raken. Dit heeft dan levenslang grote gevolgen voor hun ontwikkeling. Ongeveer de helft van de te vroeg geboren kinderen ontwikkelt zich minder goed wat betreft motoriek, gedrag en verstandelijk functioneren.

Muziektherapie is een nieuwe ontwikkeling die gunstige effecten laat zien bij de behandeling van bijvoorbeeld dementie en verschillende psychiatrische aandoeningen. Er zijn aanwijzingen dat live muziektherapie gunstig is voor zieke pasgeborenen. Het UMCG wil het in samenspraak met de ouders op verschillende manieren aanbieden aan de kinderen. Het kan via een slaginstrument waarbij met ritme hartslag en ademhaling van de baby gevolgd wordt om deze te stabiliseren, wat minder stress geeft. Daarnaast met een ‘ocean-bord’, waarbij geluiden zoals het kind die in de baarmoeder hoort, worden nagebootst. Ook kan de muziektherapie er uit bestaan om slaapliedjes te zingen en met gitaar te begeleiden, om te proberen om daarmee de baby wat rustiger te krijgen.

Stress verminderenHet doel is om door de live-muziektherapie stress en pijn bij deze kwetsbare en allerkleinste patiënten te verminderen. De muziektherapeut kan de vorm en inhoud van de therapie direct aanpassen op basis van de reacties van het kind op dat moment. Doordat ook de ouders actief bij de therapie worden betrokken, kan mogelijk ook hun stress verminderen. Dit komt de ontwikkeling van deze kwetsbare groep kinderen tijdens de opname en in de jaren na deze moeilijke start ten goede.

Effect op kind, ouders en behandelteamIn de komende 2 jaar wil het UMCG nagaan welke kinderen het meest baat hebben bij muziektherapie en of er effecten op korte termijn zijn over stresssignalen en neurologische ontwikkeling. Ook wordt bezien of er gunstige effecten zijn bij de ouders over stressreductie. Tenslotte wordt ook gekeken naar het effect op het verpleegkundig en medisch team. Waar nodig en mogelijk worden de inhoud en vorm van de live muziek therapie aangepast, zodat de meest effectieve vorm voor de zorg kan worden gevonden.

ArtEZ verzorgt de enige conservatorium hbo-opleiding voor muziektherapie in Nederland.

Luister terug: NPO1

Kijk terug:  RTVNoord

Kijk terug: https://nos.nl/uitzending/37850-nos-journaal.html  

 

Meer informatie?

www.artez.nl

Hoofd afdeling muziektherapie: Carola Werger

Lector Muziektherapie :Artur Jaschke

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.