Mooie ArtEZ studiedag voor muziektherapeuten, dinsdag 12 februari 2019

Op dinsdag 12 februari 2019 vindt er een bijzondere studiedag plaats binnen het Lectoraat Music-based Therapies and Interventions. Het thema van deze bijeenkomst is “Leren van fouten binnen muziektherapie”. Dit is een unieke bijeenkomst die zo ver we kunnen nagaan nog nooit in de wereld door of voor muziektherapeuten is georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst is de voertaal Engels.

Tijdens deze bijeenkomst zullen vier internationaal gerenommeerde muziektherapeuten hun visie geven op verschillende uitgangspunten rond het maken van fouten binnen muziek(therapie). Deze vier sprekers zijn bezig 2 boeken te schrijven en samen te stellen. Het eerste boek is meer het theoretisch kader, het tweede zal vooral bestaan uit voorbeelden uit de praktijk.

Het middaggedeelte van de bijeenkomst zal bestaan uit de mogelijkheid om voorbeelden van de eigen praktijk te delen en te onderzoeken op welke wijze dit ten dienste kan staan van andere muziektherapeuten om van te leren.

Voor meer informatie en deelname aan de studiedag zie:

https://www.artez.nl/en/courses/making-meaning-from-our-mistakes-in-music-therapy

Bookmark the permalink.

Comments are closed.