Uitgave boek: Dementie en Bewegen

Annemieke Vink, psycholoog en docent muziektherapie aan het ArtEZ Conservatorium in Enschede, heeft samen met Helma Erkelens en Louwke Meinardi een boek geschreven: Muziek en bewegen bij dementie. Op 20 maart is de feestelijke aanbieding van het eerste exemplaar aan Roger van Boxtel, voorzitter Raad van Bestuur van Menzis en aan Ine van Hest, directeur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, die het boek mogelijk maakten.

Muziek en bewegen bij dementie
Als de geest achteruit gaat, worden muziek en bewegen des te meer de bronnen voor leefplezier. Annemieke Vink doet promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar de effecten van muziektherapie bij mensen met dementie. De afgelopen jaren heeft zij, ondersteund door het bestuur van de Stichting Stimulering Kwaliteit Verpleeghuiszorg, onderzoek gedaan naar de effecten van muziek en bewegen op het dagelijks leven van mensen met dementie. Op basis hiervan heeft zij samen met diverse professionals uit het werkveld, waaronder muziektherapeuten van Atlant Zorggroep, adviezen ontwikkeld die de stemming en vitaliteit positief beïnvloeden. Deze adviezen zijn in de praktijk getoetst en hebben hun waarde bewezen. In dit boek is haar onderzoek vertaald naar de dagelijkse praktijk van verzorgenden, activiteitenbegeleiders en mantelzorgers die willen inspelen op datgene wat het langst behouden blijft: plezier in muziek en bewegen.

Helma Erkelens (historica) en Louwke Meinardi (socioloog) zijn freelance journalist/tekstschrijver en communicatieadviseur. Samen en ieder apart schrijven zij veel voor en over de zorg, met name de zorg voor ouderen.

Zie ook recentie in de Gezondheidskrant

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.