Maartje van de Ree is cum laude afgestudeerd aan de opleiding Muziektherapie, ArtEZ Conservatorium te Enschede!

Haar eindproduct kunt u hier  online lezen. In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen de favoriete muziekstijl en de gebruikersmuziekstijl van jongeren in een klinische behandeling voor een middelenverslaving. Onderzocht werd hoe en of de favoriete muziekstijl wordt ingezet om de stemming te reguleren, de gebruikersmuziekstijl een cue is voor middelengebruik en er een relatie is tussen beide muziekstijlen. Dit werd onderzocht door middel van een literatuurstudie en een enquête die door 31 jongeren met een verslaving werd ingevuld.

Uit het onderzoek bleek dat, net zoals gezonde jongeren, ook jongeren met een verslaving het luisteren naar de favoriete muziekstijl inzetten om de stemming te reguleren en vooral positief te beïnvloeden. Er bleken vaak positieve gevoelens te worden opgeroepen. De jongeren leken echter een beperkter aantal stemmingsregulatiestrategieën te gebruiken dan gezonde jongeren. Het luisteren naar de gebruikersmuziekstijl bleek regelmatig herinneringen op te roepen aan middelengebruik en kon soms een hevig verlangen naar middelengebruik veroorzaken (craving).

De favoriete muziekstijl bleek bij 54,5% van de jongeren hetzelfde te zijn als de gebruikersmuziekstijl. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat er een relatie kan zijn tussen de favoriete muziekstijl en de gebruikersmuziekstijl. Een gevolg hiervan kan zijn dat, terwijl jongeren de favoriete muziekstijl luisteren om de stemming te verbeteren, onbewust craving wordt opgeroepen. Dit zou mogelijk een terugval in middelengebruik tot gevolg kunnen hebben. Het luisteren naar de favoriete/gebruikersmuziekstijl vormt zo een gevaar voor de jongeren. Indien de jongeren zich van dit gevaar bewust zijn, kunnen ze hun muziekluistergedrag zodanig aanpassen dat deze effectief kan worden ingezet om de stemming te reguleren. Het muziekluistergedrag vormt zo niet langer een gevaar, maar een redding.

Download (PDF, 1.35MB)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.