Opleiding Muziektherapie, ArtEZ Conservatorium Enschede ontvangt predicaat topopleiding in de keuzegids HBO!

Goede resultaten ArtEZ in Keuzegids

De nieuwe Keuzegids HBO voltijd bachelors 2014 is verschenen. Hierin worden voltijd hbo bachelor opleidingen onderling vergeleken met als doel de studiekiezer en de begeleiders te helpen in de vaak moeilijke keuze voor een vervolgopleiding na het voortgezet onderwijs.
De Keuzegids baseert zich op statistieken over studiesucces, studentenoordelen uit de Nationale Student enquête, gegevens over contacturen per week en oordelen van experts in de vorm van de accreditatie-instantie NVAO.

ArtEZ scoort goed in de Keuzegids. Studenten die een bachelor Vormgeving aan een kunstacademie willen volgen, zien dat deze opleidingen in Arnhem en Zwolle op een eerste, resp. tweede plaats in de landelijke ranglijst staan. Maar liefst 12 bachelor programma’s van ArtEZ mogen zich dit jaar een topopleiding noemen. Keuzegids noemt een opleiding een topopleiding als het 76 punten of hoger scoort op de schaal van 0-100. Keuzegids heeft aan 152 opleidingen in het HBO een zegel uitgedeeld., iets wat volgens hen niet veel is. Het gaat om 13% van de instroom in het HBO Bachelor onderwijs. Keuzegids geeft aan dat vooral de kleinschalige opleidingen hoog scoren.

In Enschede mag de bachelor Muziektherapie aan het ArtEZ Conservatorium zich topopleiding noemen

 

Meer informatie in Keuzegids.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.