Laurien Hakvoort, Docent ArtEZ Conservatorium Enschede, Muziektherapie, promoveert 14 april aan de Universiteit van Tilburg!

Proefschrift: Kan muziek therapeutisch worden ingezet om nieuw, positief gedrag te stimuleren bij TBS-gestelden?

14 april a.s. verdedigt Laurien Hakvoort, docente Muziektherapie aan het ArtEZ Conservatorium, haar proefschrift over de invloed van muziektherapie op dadergedrag bij TBS-gestelden. 

De digitale versie van het proefschrift is opgeslagen in de Tilburg University Research Portal en is hier te lezen.

Veel mensen, dus ook daders met psychiatrische of psychologische problemen, zijn ontvankelijk voor muziek. Laurien deed een verkennend onderzoek naar de invloed van muziektherapie op dadergedrag bij TBS-gestelden. Kan muziek therapeutisch worden ingezet om nieuw, positief gedrag te stimuleren bij TBS-gestelden?

Laurien Hakvoort is senior geregistreerd, neurologisch muziektherapeut. Zij heeft haar MA in music therapy behaald aan de University of the Pacific, Stockton, Californië (cum laude). Zij is hoofddocent methodiek van de opleiding Muziektherapie aan het ArtEZ Conservatorium in Enschede.

Laurien verdedigt haar proefschrift in de aula van de Universiteit van Tilburg op 14 april 2014 om 16.15 uur.

Laurien Hakvoort

Laurien Hakvoort

Mail voor meer informatie

Bookmark the permalink.

Comments are closed.