Koninklijke onderscheiding voor Pionier Muziektherapie Pieter van den Berk!

21 november 2014

Pieter van den Berk is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij gelegenheid van zijn afscheid als docent/onderzoeker Muziektherapie van de HAN-opleiding Creatieve Therapie en het 25-jarig jubileum van de Stichting Muziektherapie, ontving hij op 21 november uit naam van Koning Willem-Alexander de koninklijke onderscheiding uit handen van Burgemeester Bruls van Nijmegen. Een wereldwijde groep van vakgenoten zette zich in voor de aanvraag van de onderscheiding.

De aanwezigen uitten op zijn afscheid veel waardering voor het werk van Pieter van den Berk © HAN, Rob GielingFoto: De aanwezigen uitten op zijn afscheid veel waardering voor het werk van Pieter van den Berk © HAN, Rob Gieling.

Internationalisering Muziektherapie

Hans Verwijs, onderwijsmanager van de opleiding Creatieve Therapie spreekt lovend over Van den Berk. ‘Pieter is een specialist op zijn vakgebied en heeft veel bijgedragen aan de opleiding. Met name op het gebied van de Internationalisering Muziektherapie, binnen Europa en daarbuiten, was hij een pionier bij uitstek en is zijn bijdrage indrukwekkend geweest.’

Volgens Kathinka Poismans, voorzitter van de Stichting Muziektherapie, was de drijfveer van Pieter van den Berk het stimuleren van kennisontwikkeling over muziektherapie. ‘Om daarmee de wetenschappelijke positionering van muziektherapie te versterken.’

Grondlegger opleiding Muziektherapie

Burgemeester Bruls van Nijmegen memoreert het vele werk en inzet van Pieter van den Berk voor de Muziektherapie © HAN, Rob Gieling.Foto: Burgemeester Bruls van Nijmegen memoreert het vele werk en inzet van Pieter van den Berk voor de Muziektherapie © HAN, Rob Gieling.

Vanaf 1967 vonden in Nederland de eerste bijeenkomsten voor muziektherapeuten plaats. Internationaal waren reeds opleidingen ontstaan (bijvoorbeeld USA, Duitsland). Het duurde tot 1978 toen Van den Berk door de toenmalige “Kopse Hof” werd gevraagd om een opleiding Muziektherapie te starten. Als grondlegger van de opleiding heeft hij met tomeloze energie en opoffering van veel vrije tijd een bijzondere stempel gedrukt op de muziektherapie.

European Music Therapy Confederation

Het moment waarop Pieter van den Berk wordt geridderd © HAN, Rob GielingFoto: Het moment waarop Pieter van den Berk wordt geridderd © HAN, Rob Gieling

Vanuit de opleiding in Nijmegen werden in latere jaren nieuwe opleidingen gestart aan de Hogeschool Zuyd, aan het Conservatorium in Maastricht en het Conservatorium in Enschede. Van den Berk legde tevens de basis voor een wereldwijde samenwerking die tot op de dag van vandaag voor docenten, onderzoekers en studenten van grote betekenis is.

Bewijs hiervan toonde de aanwezigheid van internationale gasten bij zijn afscheid. Ze waren afkomstig uit de USA, België en Duitsland. Vanuit de internationale contacten zette hij zich in voor de oprichting van de European Music Therapy Confederation, waarvan ook vertegenwoordigers bij zijn afscheid aanwezig waren.

 

Nijmegen als toegangspoort

Mede door Van den Berk’s grote inbreng werd Nijmegen in de wereld bekend als dé toegangspoort tot de muziektherapie in Nederland. Van den Berk werd veelvuldig uitgenodigd voor seminars en congressen in binnen en buitenland. Hij gaf gastcolleges aan de New York University en aan de Temple University in Philadelphia USA en publiceerde een reeks van wetenschappelijke artikelen.

Bruggenbouwer

Van den Berk heeft zich ontpopt als een bruggenbouwer die bestuurlijke, organisatorische en wetenschappelijke belangen met elkaar wist te verbinden. Hij zette zich in voor de oprichting van de Stichting Muziektherapie om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Sinds 1986 is hij bestuurslid van deze stichting en deze functie vervuld hij nog steeds.

Geschiedenis muziektherapie in boekvorm

De geschiedenis van de muziektherapie in Nederland is, naar aanleiding van Van den Berk’s afscheid, voor het eerst door de jubilerende Stichting Muziektherapie in boekvorm uitgegeven. Aan de aanwezigen is een exemplaar uitgedeeld.

Pieter van den Berk is bijzonder blij met zijn koninklijke onderscheiding © HAN, Rob GielingFoto: Pieter van den Berk is bijzonder blij met zijn koninklijke onderscheiding © HAN, Rob Gieling

Nijmeegs Muziektherapeutisch Laboratorium

Van de Berk was ook oprichter van het Nijmeegs Muziektherapeutisch Laboratorium. In dat centrum werden cliënten muziektherapeutisch behandeld in een “labor-achtige situatie” waardoor ethisch verantwoord onderzoek kon worden verricht. Dit initiatief vond wereldwijd navolging. Hij was daarmee baanbrekend. Met deze initiatieven heeft hij het minder bekende beroepsbeeld van de muziektherapeut beter op de kaart gezet.

Leven met afasie

Pieter van den Berk dankt de aanwezigen bij zijn afscheid hartelijk © HAN, Rob GielingFoto: Pieter van den Berk dankt de aanwezigen bij zijn afscheid hartelijk © HAN, Rob Gieling

In december 1997 kreeg Van den Berk echter een cerebro vasculair accident. Daarodoor moest hij verder leven met een afasie met beperkingen op het gebied van taalverwerking, zowel voor gesproken als geschreven informatie.

Desondanks wilde hij de relatie met de nationale en internationale muziektherapie en vooral met studenten behouden. Zijn ervaring, zijn kennis en zijn netwerk mochten niet verloren gaan.

Daarom is Van den Berk tot op de dag van zijn afscheid op aangepast inspanningsniveau activiteiten blijven uitvoeren binnen het vakgebied. Door zijn beperkingen waren deze activiteiten voor hem bijna een zo goed als fulltime bezigheid. Deze omstandigheden in aanmerking genomen krijgt zijn verdienste voor de muziektherapie extra glans en heeft hij deze onderscheiding daarom meer dan verdiend.

Bron: HAN ISS

Bookmark the permalink.

Comments are closed.