Informatiedag over Parkinson

Vanwege het grote succes van de Parkinson Informatiemarkt afgelopen voorjaar, wordt op 3 oktober aanstaande opnieuw een informatiedag voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun partners/mantelzorger georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede. Er zijn presentaties, een informatiemarkt en demonstraties van verschillende therapieën.

Deze informatiedag wordt georganiseerd door Roessingh, in samenwerking met het ZGT en het MST. Er zijn verschillende presentaties, verzorgd door neurologen van het MST en ZGT, een psycholoog van het MST en onderzoekers van de Universiteit Twente.

Er is een uitgebreide informatiemarkt met stands van onder andere de Parkinson Vereniging, het Parkinson Café, verpleegkundigen van het ZGT en MST, verpleeghuizen en diverse leveranciers van zorgproducten. Verder zijn er demonstraties en activiteiten van onder meer ergotherapie, fysiotherapie, bewegingsagogie, muziektherapie, logopedie, activiteitentherapie, maatschappelijk werk en de rijschool.

De informatiedag duurt van 10.00 uur tot 14.00 uur. Inschrijven kan door uw naam, adres en het aantal mensen waarmee u wilt deelnemen uiterlijk 18 september te mailen aan marketing@roessingh.nl onder vermelding van ‘Parkinson Informatiedag’.

Er is plaats voor maximaal 300 deelnemers, dus vraag uw gratis toegangsbewijs snel aan want op=op.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.