NVvMT Congres – vrijdag 9 oktober 2015 Muziektherapie in de Ouderenzorg, komt allen!

NVvMT Congres – vrijdag 9 oktober 2015

 

AANMELDEN KAN NOG TOT 1 OKTOBER 2015!

Op vrijdag 9 oktober vindt in Ede het congres Muziektherapie in de ouderenzorg plaats. Het 10-jarig bestaan van de NVvMT Werkveldgroep Muziektherapie in de Verpleging en Verzorging is de aanleiding voor dit congres, dat gratis bezocht kan worden.

In de afgelopen 10 jaar is muziektherapie gegroeid en geprofessionaliseerd. Muziektherapeuten zetten een kwalitatief hoogwaardig behandelaanbod neer voor cliënten met dementie, de ziekte van Parkinson, Korsakov, depressie, of met een combinatie van somatische en psychiatrische problematiek. Muziektherapie richt zich ook op de omgeving van cliënten, ondersteunt professionals en mantelzorgers en komt steeds vaker bij cliënten thuis. Technische innovaties worden toegepast en evidence based Neurologische Muziektherapie (NMT) is in opmars.

Muziektherapie vindt plaats in een dynamische context: toenemende vergrijzing, langer thuis wonende ouderen, een groeiende zorgvraag, maar ook de veranderende financieringen. Daarnaast worden steeds meer mensen zich bewust van de positieve werking van muziek. Muziek kan voor ouderen véél meer betekenen, zowel preventief als in de behandeling. Hiervan zijn velen met ons overtuigd.

Wij willen graag met u tijdens het congres Muziektherapie in de ouderenzorg stilstaan bij hetgeen de werkveldgroep heeft bereikt en kijken naar de toekomst. Hoe past muziektherapie in de veranderende zorgomgeving? Heeft muziektherapie aan huis de toekomst? Wat is precies het bewezen effect van muziektherapie voor ouderen? Voor welke specifieke problemen en aandoeningen zouden muziektherapie producten ontwikkeld moeten worden? En ten slotte: is muziektherapie een luxe uit de ‘rijke jaren’, of iets dat juist nú kan bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg?

Het programma van de dag is zeer gevarieerd, met uiteraard veel muziek, met films, posterpresentaties, een paneldiscussie en boeiende, interactieve lezingen van o.a.:

  • Dr. Annemiek Vink: ‘Muziektherapie in de ouderenzorg, onderzoek en effect’
  • Aad Koster, voorzitter van Actiz: ‘Over de plaats van muziektherapie in de veranderende ouderenzorg’
  • Prof. Maarten Verkerk, bestuursvoorzitter van Vita Valley: ‘Innovatie van muziektherapie in de ouderenzorg’
  • Gea van Straaten: ‘Muziektherapie in de ouderenzorg, heden, verleden en toekomst’
  • Martien van Oostrum en Theresa Ziegler: ‘Neurologische muziektherapie bij Parkinson’
  • Manon Bruinsma: ‘Receptieve muziektherapie bij dementie’
  • Mathilde Akse: ‘Muziektherapie aan huis voor ouderen’

Wij hopen op de aanwezigheid van vele disciplines, cliënten(organisaties) en mantelzorgers, want alleen met elkaar kunnen we de kracht van muziek en muziektherapie voor de samenleving benutten en versterken.

Plaats: Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2, 6711 JC Ede
(naast Intercitystation Ede-Wageningen, ruime parkeergelegenheid)

Tijd: 9:30 – 17:00 uur

Voor meer informatie en aanmelding kunt u het aanmeldformulier sturen naar:congres@nvvmt.nl.
De uiterste aanmelddatum is 1 oktober, maar gezien het beperkte aantal plaatsen, radenwe u aan om spoedig in te schrijven.

 

Klik hier voor het aanmeldformulierDownload het programmaboekje.

Accreditatie SRVB: 7 studiepunten.

Het congres is gratis toegankelijk dankzij een bijdrage van de Ambitus Foundation.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.