Langer thuis wonen door muziektherapie bij dementie

 

In maart 2016 is het project ‘Dementie en muziektherapie’ gestart. Binnen dit project werken verschillende partijen samen om muziektherapie toegankelijk te maken voor mensen met dementie. Met als belangrijkste doelstelling: het verbeteren van de kwaliteit van leven van dementerenden. Zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen en betere zorg ontvangen wanneer thuis wonen niet meer gaat. De projectpartners zijn nu op zoek naar zorginstellingen en muziektherapeuten die hun kennis over dit thema willen inbrengen ten behoeve van het project.

Aantal dementerende burgers neemt toe
Op dit moment woont 70% van de burgers met dementie thuis en is 30% opgenomen in een verpleeghuis. In de komende jaren zal het aantal demente burgers naar verwachting sterk groeien. De noodzaak voor het ontwikkelen van psychosociale interventies voor deze groep is dus groot. In het project ‘Dementie en muziektherapie’ wordt muziektherapie daarom breder toegankelijk gemaakt voor dementerenden. De therapievorm kan eraan bijdragen dat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Dat komt doordat muziek uit het verleden herinneringen en gevoelens van dementerenden kan doen herleven. Ook worden zij vaak minder onrustig en nemen slaapproblemen af. Bij dementerenden in verpleeghuizen wordt muziektherapie ingezet om makkelijker contact te maken en het gedrag en de stemming te verbeteren. Dit verhoogt de kwaliteit van leven.
Innovaties op het gebied van muziektherapie breed inzetten
Het project moet ertoe bijdragen dat innovaties op het gebied van muziektherapie breed ingezet gaan worden voor burgers met dementie. Op dit moment is er nog geen consensus over de toegepaste interventies. En daar moet verandering in komen, zo vindt ook Maarten Verkerk, bestuurder bij VitaValley. “Een noodzakelijke voorwaarde is dat het veld gaat samenwerken op het gebied van innovatie. Zo gaan we versnippering tegen. Met dit project zetten we dat in gang.”, laat hij weten. Zijn doel is om een of meerdere muziektherapeutische interventies te standaardiseren die effectief ingezet kunnen worden om dementerenden langer thuis te kunnen laten wonen.
Bijdragen van zorginstellingen en muziektherapeuten
Momenteel werken verschillende zorginstellingen, waaronder Aafje, Vitalis woonzorggroep, Livio, Accolade zorggroep, Norschoten en Warande mee aan het project. Ook is een aantal particuliere muziektherapeuten aangesloten. Zij brengen onder andere kennis in over bestaande therapievormen. Ook dragen zij bij aan een adequate beoordeling hiervan. Zodat de meest kansrijke interventies worden geselecteerd om verder te standaardiseren. “Voor hen biedt dit project een mooie kans om de opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk. Bovendien dragen zij actief bij aan nieuwe innovaties binnen de muziektherapie.”, aldus Verkerk. De projectpartners zijn nog op zoek naar andere zorginstellingen en eerstelijns muziektherapeuten die willen bijdragen aan het project. Zij kunnen zich aanmelden via info@vitavalley.nl.
Redactie | 31-05-2016 | 15:05 | Link


 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.