Over ArtEZ Muziektherapie

Mensen met psychische problemen of met een verstandelijke of motorische beperking kunnen baat hebben bij muziek. Een goede muziektherapeut zet als musicus zijn competenties in binnen een therapeutisch werkveld. Het zijn generalisten
die zich soepel kunnen bewegen tussen verschillende doel-groepen.

Tegelijkertijd moeten ze vertrouwd zijn met een breed scala aan specialistische vaardigheden en kennis. Een professionele muziektherapeut helpt zijn cliënten bij hun herstel, behoud en ontwikkeling door het hanteren van specifieke methodes en technieken, met gecomponeerde of overgeleverde muziek, door improvisatie en begeleiding op diverse instrumenten.